Riggtrim

Igår kväll startade 2013 års segelsäsong. Det var JSS som bjöd in till föreläsning med Bengt Falkenberg från Albatross segel. Temat var Riggtrim. Nästa vecka kommer det handla om segeltrim.

För folkbåtens del var det inte så mycket som man kunde applicera då riggen är synnerligen enkel, men några detaljer inför vårens mastsättning kommer jag försöka komma ihåg:

1. 70% av den totala effekten kommer från riggen, och endast 30% av effekten från de trim vi gör på seglen. Slutsatsen är att det är väldigt viktigt att man justerar in riggen rätt vid mastning.

2. En mast som lutar något bakåt kommer ge en högre fart på kryssen än en mast som står rakt. Detta då seglets bakkant därmed får en bättre position så att avlämnande vind är mer vinkelrät mot seglet.

3. En segelbåt bör inte luta mer än 15 grader vid segling. Lutar den mer så får man mer friktion bland annat för att masttoppen som då är utanför seglebåtens ”plan” därmed ger en hävstång med en vridande kraft, som leder till mer friktion mot vattnet (plus att mer av skrovet bildar en våt yta).

4. Toppvanten bör spännas till 15% av brottgränsen. Överhuvudtaget så skall riggen vara ordentligt spänd, vilket iaf inte vår båt är. Det skall t.ex. aldrig vara så att lävanten slackar vid kryss. Dilemmat är att  ju hårdare man spänner riggen desto mer läcker klinkerbygda träbåtar….

5. Ett litet tips är att när masten ligger ned så bör man kontrollera att vant/vajern är lika långa. Är någon sida längre så noterar man det och därefter så kan man mäta i själva vantskruven att man spänt lika mycket vid mastning.

Seldén mast har en fin bok som man kan läsa mer om hur man skall justera in riggen vid montering.  Boken finns som PDF här.

illustrerad-segel-och-riggtrim_haftad

Sedan något år tillbaka har jag en fantastisk bok om segel & riggtrim som är lättbegriplig och välillustrerad. Det är Ivar Dedekams bok Illustrerad Segel och Riggtrim. En engelsk Ebok finns att titta i här, för den som vill ha ett smakprov.

Boken finns på itunes store för 139 kr för dig som vill ha tipsen i din iphone och för ca 165 kr på diverse nätbokhandlare. Rekommenderas verkligen.

//Magnus